skip to Main Content

Slide

HISTORIA

I början av 1900-talet startade den historia om en guld-, ur- och optikaffär som skulle visa sig bli en succéhistoria. Idag är M Broman ett familjeföretag i fjärde generationen.

M Broman öppnades år 1905 i Ekenäs

Den 1.3.1905 startade guldsmeden Martin Broman guldsmedsaffären M Broman i Ekenäs. Han hade gått i lära hos guldsmeden Hjalmar Weckström och på det sättet lärt sig yrket. Affären fanns då på bleckslagaren Lindblads gård vid Nikolaigatan. År 1912 flyttade affären till Kungsgatan 9, där också Martin Bromans fru drev en pappershandel.

I oktober 1920 flyttade affärerna över till andra sidan gatan, Kungsgatan 8. Där fanns affären fram till december 1940, varpå fastigheten måste överlåtas till ett apotek. M Broman stängde och det skulle dröja ända till år 1988 innan M Broman öppnade i Ekenäs igen.

År 1924 slog M Broman upp dörrarna i Karis

I november 1924 utvidgade Martin Broman affärsverksamheten och startade en guldsmedsaffär i Karis på Köpmansgatan 4. Trots att Martin arbetade i Karis fortsatte han att bo i Ekenäs. För att ta sig till och från Karis tog han bussen. Det sägs att Martin Broman var den första bilägaren i Ekenäs.
Martins son Hans, som gått i guldsmedslära hos sin far sedan 16-års åldern, började arbeta i Karisaffären.

År 1953 tog Martins son Hans över verksamheten

Mellan år 1939 och 1953 jobbade Martin och hans son Hans tillsammans i Karisaffären. Nu koncentrerade de sig på verksamheten i Karisaffären i och med att de hade lagt ner verksamheten i Ekenäs.

År 1953 gick Martin i pension och sonen Hans tog över företaget. Personalen bestod då av 3 guldsmeder, 1 urmakare och 2 affärsbiträden. Hans följde med trenderna och år 1959 köpte han den första gravyrmaskinen. Alla arbeten gjordes för hand inne i verkstaden som utgjorde den större delen av affären. Urmakeriet utgjorde ett separat rum, eftersom det var viktigt att rummet skulle vara så dammfritt som möjligt.

År 1962 blev M Broman också optikaffär

År 1960 påbörjade Hans sin optikerutbildning genom en brevkurs i Sverige, eftersom det just då inte fanns utbildning inom den här branschen i Finland. År 1962 skrev han tentamen och avlade praktiska prov i Helsingfors. Därmed blev M Broman en guld-, ur- och optikaffär.

År 1977 tog Hans dotter Inger över

Intresset och engagemanget för företaget fortsatte att leva vidare i familjen. År 1973 började Hans dotter Inger Lindberg, som var utbildad optiker, arbeta i affären. Hon tog över företaget år 1977 när Hans gick i pension. Nu bestod personalen av 1 guldsmed, 1 urmakare och 3 affärsbiträden.

År 1979 anställde hon den första optikern i Karis i samband med att hon blev mammaledig. Samma år köpte hon den första slipmaskinen, vilket försnabbade arbetsprocessen med slipningarna markant.

Som aktiv företagare och mor var Ingers arbetsliv och vardag hektisk och arbetsdryg. Det blev tidiga morgnar och sena kvällar. Inte sällan kom hon tillbaka till affären sent på kvällen, efter att hon hade nattat barnen, för att fortsätta jobba långt in på natten. Efter några timmars sömn steg hon upp för att ta itu med följande arbetsdag. Livet som företagare innebar mycket ansvar och plikter, men engagemanget och känslan för det etablerade familjeföretaget fick henne att orka. Den goda kontakten till kunderna gav henne dagligen ny energi och glädje.

År 1988 slog M Broman upp dörrarna i Ekenäs igen

År 1988 öppnade Inger en filial med namnet Bromans Optik i Ekenäs, på ungefär samma ställe som den ursprungliga affären. Det var tänkt att det bara skulle vara en optikaffär, men namnet Broman kopplades ihop med guldsmedsverksamhet och kunderna frågade efter smycken, bordssilver och dopgåvor. I början hämtade Inger varor från Karisaffären, men efterhand när efterfrågan blev större skaffade Inger ett lager också i Ekenäsaffären. Småningom utvecklades den till en guld-, ur- och optikaffär, precis som i Karis.

År 1989 gjorde M Broman sitt sista guldsmedsarbete

År 1989 gick Göran Jung, som var M Bromans sista guldsmed, i pension. M Broman fortsatte att erbjuda guldsmedsarbeten med hjälp av samarbetspartners. Detsamma gällde urmakeriverksamheten och klockreparationerna.

M Broman följde nyfiket med de trender och förändringar som skedde i branschen och hade en vilja att utvecklas. Men företaget höll fast vid sin viktigaste grundpelare som var god kundbetjäning. Som ett bevis på att M Broman hade lyckats med sin utveckling var då företaget år 1995 blev valt till årets guldsmedsaffär av den egna branschorganisationen.
År 2005 utsågs M Broman i Ekenäs till Årets företagare av Ekenäsnejdens företagare. År 2007 fick Inger Företagarkorset i guld av Företagarna i Finland.

År 2003 M Broman i fjärde generationen

År 2003 blev Ingers dotter Lynn Björkqvist utexaminerad optometrist och började samma år arbeta i och ansvara för Karisaffären. I och med detta blev M Broman ett familjeföretag i fjärde generationen. Samma år renoverades affären i Karis och fick ett modernt utseende.

Mellan år 2003 och år 2012 arbetade Lynn främst i Karisaffären. År 2012 anställdes Mats Karlsson, som nu är optiker i Karisaffären. Sedan år 2012 har Lynn främst arbetat i Ekenäsaffären. Inger är sedan april 2015 en glad pensionär. År 2006 ändrades M Broman från firma till aktiebolag och då blev Lynn delägare. I samband med detta påbörjades generationsskiftet, som slutfördes 2012.

M Bromans historia fortsätter

Under fyra generationer har M Broman utvecklats till ett starkt och välkänt företag i regionen, mycket tack vare en lång erfarenhet, sin yrkesskicklighet samt en övertygelse om att kunden alltid ska få vänlig och god betjäning. Varje kund ska vara en nöjd kund när den går ut från affären.
M Bromans affärsidé är att erbjuda kvalitativa produkter samt personlig och professionell service.

Precis som för 110 år sedan då företagets historia fick sin början.

Martin Broman vid sitt arbetsbord
Kungsgatan i Ekenäs på 1930-talet
Lynn Björkqvist
Back To Top